Date de contact

Adresa: mun. Chişinău, str. Studenţilor, 3/8,  Centrul de Agrement şi Sport al UTM
Tel: +373 22 31-08-65
E-mail: anatolie.popusoi@ef.utm.md

agrement si sport corp de studiu
Centrul de Agrement şi Sport al UTM
mun. Chişinău, str. Studenţilor, 3/8
Proces-verbal de recepţie finală nr. 1212 din 13 noiembrie 2009, înregistrat la OCT Chişinău la 09 decembrie 2009, nr. 0100/09/86360, nr. cadastral 0100414242.22.
Corp de studii cu sală sportivă, laborator
mun. Chişinău, bd. Dacia 41/1, clădire separată cu un nivel.
Actul Comisiei de stat a fost aprobat la 29 iulie 1987 prin Ordinul nr. 170 al Ministrului Învățământului Superior şi Mediu de Specialitate al RSSM.

COMPLEXUL SPORTIV AL TINERETULUI UTM, STR. STUDENȚILOR, 2/2, CONSTRUIT ÎN PERIOADA 2001-2005

Colaboratorii Departamentului Educaţie Fizică și Sport

Prenume, numeFuncţia,  titlul ştiinţifico-didacticE-mailNumăr de contact
Anatolie Popuşoişef departament, conf. univ., dr.anatolie.popusoi@ef.utm.md+37368600044
Tatiana Covaliovalector universitar,
antrenor volei feminin
tatiana.covaliova@ef.utm.md+37369221026
Larisa Ceaicovscaialector universitarlarisa.ceaicovscaia@ef.utm.md+37368058745
Olga Macovchinalector universitar,
antrenor baschet bărbați
olga.macovchina@ef.utm.md+37379589845
Veaceslav Prozorovlector universitar,
antrenor tenis de masă
veaceslav.prozorov@ef.utm.md+37368231731
Olga Verghizovalector universitar,
antrenor baschet feminin
olga.verghizova@ef.utm.md+37379627369
Elena Iachinaasistent universitarelena.iachina@ef.utm.md+37379137604
Valeriu Catanăasistent universitar,
antrenor fotbal
valeriu.catana@ef.utm.md +37379572371
 Boris Bogușprof. univ., dr.,
antrenor volei bărbați
 +37369162773
Valentina Carastoianovaasistent universitarvalentina.carastoianova@ef.utm.md+37369094328
Serghei Nicoraasistent universitar,
antrenor fotbal
serghei.nicora@ef.utm.md+37369959295
Artur Cărăruşasistent universitarartur.caraus@ef.utm.md+37369693250
Valentin Ganganasistent universitar,
antrenor arte marțiale
valentin.gangan@ef.utm.md+37379801397
Faina Ocunscaiaasistent universitarfaina.ocunscaia@ef.utm.md+37369542564
Boris Reutovlector universitar,
antrenor triatlon forță (power lifting)
boris.reutov@ef.utm.md+37368055666
Dumitru Todorovlector universitar, cumul,
antrenor badminton
dumitru.todorov@ef.utm.md+37369173964
Tatiana Graboveţcaialector universitar, cumul extern,
antrenor volei bărbați
tatiana.grabovetcaia@ef.utm.md+37368048177
Alexandra Saviţkaialaborant superior, titular  
Dumitru Todorovdirector clubului sportiv, titulardumitru.todorov@ati.utm.md+37369173964
 Greta Sturzalector universitar, cumul extern,
antrenor joc de dame
 greta.sturza@ati.utm.md +37369693060 
 Victor Romcovicilector universitar, cumul extern,
antrenor joc de șah
  +37368027587
Nadejda Litvinenco lector universitar, titular,
antrenor badminton
 +37369391313 
Igor Mișinasistent universitar, cumul extern,
antrenor de rugby  
 +37368096587
(Visited 708 times, 1 visits today)