Cunoaşte-ne

La Universitatea Tehnică a Moldovei activitatea sportivă și disciplină „Educaţia fizică” sunt principalele pârghii prin care studenţilor li se formează o atitudine conștientă faţă de propriul organism şi exigenţe de autoperfecţionare fizică generală şi specială.

Educând multilateral personalitatea studentului prin inserţia socială plenară, Catedra educaţie fizică şi-a propus implementarea programelor de studii şi antrenament, bazate pe cercetări ştiinţifice şi metode avansate de pregătire a sportivilor.

Pentru asigurarea calitativă a procesului de studii şi activităţilor extracurriculare, academicianul Sergiu RĂDĂUŢANU, primul rector al Institutului Politehnic, împreună cu colegii săi, a invitat în calitate de profesori ai Catedrei educaţie fizică specialişti calificaţi din republică: Gheorghe MOCANU (fotbal), Matvei şi Nona LIPOV, Valentina FOMINA, Victor ZVIOZDIN (baschet), Vasile CEBAN şi Vladimir SIMINEL (volei), Leonid MORARENCO (handbal), Fiodor ŞEVCENCO şi Ivan COSENCO (gimnastică), Nicolae ZAIŢEV şi Petru RUSNAC (lupte libere şi greco-romane), Constantin ZGHEREA şi Lilia CUCER (atletism) şi mulţi alţii.

Disciplina de studii „Educaţia fizică” le formează studenţilor o atitudine competentă faţă de propriul organism şi exigenţa autoperfecţionării fizice şi funcţionale, totodată educând multiaspectual personalitatea studentului prin implicare socială plenară.

În scopul realizării obiectivelor menţionate în 1964 odată cu înființarea Institututlui Politehnic din Chișinîu (UTM), Catedra educaţie fizică a fost creată pe baza unor profesori invitaţi din republică: Vladimir COSOV, Nicolae ZAIŢEV (lupte greco-romane şi libere), Fiodor ŞEVCENCO (gimnastică), Gheorghe MOCANU (fotbal), Elena COJUHARIOVA (înot), Ivan COSENCO (gimnastică), Vladimir SIMINEL (volei), Matvei LIPOV (baschet), Petru  RUSNAC (lupte).

Primul şef catedră a fost lectorul superior, specialist de atletism – Constantin ZGHEREA (perioada 1964-1965). Din primul an de studii au fost pregătite echipe în diferite ramuri de sport, capabile să concureze la nivelul instituţiilor de învăţământ superior şi în cadrul campionatelor naţionale.

În perioada anilor 1965-1969 conducerea catedrei a fost preluată de lectorul superior Fiodor ŞEVCENCO. Următorii doi ani (1969-1971) catedra a fost condusă de lectorul superior Serghei LEGASI. În perioada anilor 1971-1991 catedra a fost condusă de Nicolae MUHIN, pedagog cu o bogată experienţă în domeniul educației fizice şi sportului.

În anii 1989-92 a fost creată o catedră paralelă „Educaţie fizică – 2”, care organiza procesul de instruire la Facultatea Construcţii Industriale şi Civile şi Facultatea Urbanism şi Arhitectură, condusă de conferenţiarul Vladimir MODELEVSCHI, absolvent al UTM. În anul 1992 cele 2 catedre au fost comasate. Până în 1989 catedra a avut statut de subdiviziune autonomă, în anii 1989-1992 o catedră s-a aflat în componenţa Facultăţii Mecanică, iar cealaltă – în cadrul FCGC. Actualmente este arondată FEIE. În perioada anilor 1991-2007 catedra a fost condusă de profesorul universitar Petru RUSNAC.

În 1992, în funcţia de rector al Universităţii Tehnice a Moldovei a fost ales prof. univ., dr. hab. Ion BOSTAN, care a urmat bunele tradiţii puse la bază de academicianul Sergiu RĂDĂUŢANU, promovând în continuare modul activ de viaţă şi să susţină  sportul de performanţă în rândurile tineretului studios, afirmând că, după procesul de studii şi cercetare, grija faţă de sănătatea studenţilor şi a colaboratorilor prin intermediul practicării exerciţiului fizic este unul primordial. Catedra, după proclamarea Republicii Moldova ca stat suveran şi independent, a depus eforturi esenţiale pentru implementarea programelor de predare în limba română, apelând la ajutorul instituţiilor de profil din România.

Ulterior, datorită profesionalismului profesorilor şi antrenorilor, precum şi străduinţei studenţilor, conţinutul procesului de studii a suferit schimbări esenţiale. Actualmente, UTM este unica instituţie de învăţământ superior din ţară, care anual participă cu 6-7 echipe de jocuri sportive la campionatele naţionale organizate de Federaţiile Naţionale de profil.

Datorită participării reuşite în cadrul campionatelor şi cupelor naţionale la fotbal, baschet, rugby, handbal, volei, badminton, atletism, tenis de masă, judo, sambo, lupte libere şi greco-romane, powerlifting, arte marţiale, orientare sportivă, anual o serie de studenţi sunt convocaţi în componenţa loturilor RM pentru a apăra onoarea ţării.

Din decembrie 2007, catedra este preluată de doctorul în pedagogie Anatolie Popuşoi, antrenor emerit al RM care chiar din primul an de activitate, a reuşit să se impună colegilor de la catedră prin organizarea ştiinţifică a procesului de studii şi antrenamentlor. O atenţie deosebită se acordă anual elaborării de către profesori a lucrărilor metodico-ştiinţifice şi calităţii studiilor studenţilor-sportivi.

În septembrie 2016 Catedra Educație Fizică a fost redenumita în Departamentul Educație Fizică și Sport conform Hotărîrele Senatului UTM nr.1 din 27.09.2016.

Graţie unei munci asiduie a colectivului catedrei peste câţiva ani de la fondarea Institutului au apărut şi primele performanţe.
Echipa de fotbal „Politehnica” reuşeşte în 1967 să obţină titlul de campioană a capitalei moldoveneşti, iar în 1968 devine vicecampioana RSSM. fotbal

Ştafeta performanţelor fotbaliştilor a fost preluată de baschetbalişti. Or, dezvoltarea baschetului moldovenesc a început practic în cadrul Institutului Politehnic. Matvei şi Nona LIPOV, Vladimir LUCAŞENIN, Vladimir MIŞUSTIN au muncit cu dăruire şi, în 1972, la Tbilisi, Georgia, echipa masculină „Politeh”, a ocupat locul II la Jocurile Studenţeşti ale URSS. În anul 1974, la Minsk, Belarus, la aceeaşi competiţie devin campioni, iar în 1976, la Gomel, Belarus, la Universiada Unională, echipa RSSM ocupă locul II.

Echipa UTM la Campionatul de baschet al RM, ediția anului 2015

Sunt frumoase şi performanţele echipelor de volei. În anul 1969, echipa feminină, sub conducerea antrenorului Vladimir SIMINEL, pentru prima dată obţine titlul de campion între instituţiile de învăţământ superior, titlu menţinut până în anul 1972. În această perioadă, o bună parte din studente făceau parte din lotul selecţionatei RSSM, iar Tatiana BELIŢCAIA, Olga BAŞCHIRŢEVA şi Ludmila BAZIUC au fost incluse în componenţa selecţionatei URSS. În componenţa selecţionatei URSS L. BAZIUC a obţinut titlul de Campioană Europeană şi i s-a conferit titlul de „Maestru internaţional al sportului”.

 

Prin anii ҆70 ai sec. al XX-lea, de o popularitate deosebită la Institutul Politehnic se bucură handbalul. Campionatul Institutului se desfăşura între cele 10 facultăţi existente pe atunci.

Antrenorul Leonid MORARENCO, împreună cu echipa, de 7 ori a obţinut titlul de campion între instituţiile de învăţământ superior. După anii ,90, un rol deosebit în menţinerea tradiţiilor şi în dezvoltarea handbalului l-au avut profesorii Catedrei Educaţie Fizică Boris POGONII şi Vera URSACHI.

În anii ,70 de mari succese s-a bucurat şi echipa de gimnaşti a institutului, care în anul 1970 a devenit campioană a RSSM între instituţiile de învăţământ superior.

Baza sportivă a Universităţii dispune de condiţii favorabile pentru organizarea calitativă a procesului de instruire la disciplina de învăţământ educaţie fizică, cât şi pentru perfecţionarea măiestriei sportive a studenţilor şi colaboratorilor la mai multe ramuri de sport. Complexul Sportiv al Tineretului, amplasat pe strada Studenţilor 2/2 dispune de două terenuri de fotbal – cu gazon şi iarbă artificială, terenuri de tenis și volei, o pistă cu 8 coloare de alergări şi sectoare pentru sărituri. Centrul de Agrement şi Sport din str. Studenţilor, 3/8 dispune de o sală de forţă, o sală de jocuri sportive pentru baschet, volei, handbal, badminton, tenis de masă, minifotbal. În sala de sport din str. Florilor, 4 este organizat procesul de instruire pentru FEIE, FIMET, FIU, iar în sala de sport din sect. Botanica, str. Dacia, 41 – FCGC, FIEB, FUA.

  • Complex Sportiv cu 2 terenuri de fotbal (cu gazon şi iarbă artificială), 6 terenuri de tenis, teren de volei, pistă cu 8 culuare de alergări şi sectoare pentru sărituri.
  • Centru Agrement şi Sport cu sală de forţă, sală de jocuri sportive, volei, badminton, tenis de masă, handbal, mini-fotbal.

Anual departamentul desfăşoară campionate între facultăți (unde participă peste 1000 de studenți), jocuri sportive „Sănătate” pentru cadre didactice şi angajați, dar și competiții de iarnă şi de primăvară între studenții care locuiesc în cămine.

Echipele sportive ale universităţii participă la campionatele naţionale şi internaţionale de fotbal, baschet, rugby, handbal, volei, badminton, atletism, tenis de masă, judo, sambo, lupte libere şi greco romane, powerlifting, arte marţiale etc.

Prin diversificarea formelor, metodelor şi altor componente ale procesului didactic şi educaţional, catedra de comun acord cu Clubul Sportiv al UTM, îşi propune majorarea numărului de studenţi şi colaboratori pentru practicarea modului activ de viaţă, având ca scop menţinerea şi fortificarea sănătăţii.

(Visited 574 times, 1 visits today)