Colectivul antrenat


 

 

 

ANATOLIE POPUȘOI

Şeful Departamentui Educaţie Fizică şi Sport
Conferenţiar universitar, doctor

Tel: +373 22 31 08 65
E-mail: anatolie.popusoi@ef.utm.md
Adresa: mun. Chişinău, str. Studenţilor, 3/8,  Centrul de Agrement şi Sport al UTM

Viziunea departamentului Educaţie Fizică și Sport este activă și ambițioasă. Ne dorim ca fiecare student să practice sportul preferat și să dezvolte deprinderi sănătoase. Dezvoltăm baza sportivă și procesul de instruire la disciplina educație fizică, pentru a face această activitate distractivă și a oferi studenților motive în plus de a face mişcare. Departamentul pregăteşte toţi studenţii universităţii la disciplina “Educaţie fizică”.

Rândul I: Tamara FIODOROVA, Lidia TEMELIESCU, Nadejda PRIJILEVSCAIA, Mihai SIDORENCO, Valentina CARASTOIANOVA, Valentin GANGAN, Faina OCUNSCHI, Svetlana AVXENTIEVA, Maria ROMANCENCO, Larisa CEAICOVSCAIA, Alexandra SAVIŢCHI. Rândul II: Zina MELNICOVA, Zina BRATU, Elena IACHINA, Tatiana COVALIOVA, Nina KOJEVNIKOVA, Vera URSACHI, Anatolie POPUŞOI, Svetlana ŢURCANU, Tatiana TREŞCENCOVA, Vladimir NACONECINÂI, Ivan VLASENCO, Alexandr SULIZIN. Rândul III: Victor CAŞCAVAL, Artur CĂRĂUŞ, Sergiu NICORA, Olga MACOVCHINA, Veaceslav PROZOROV, Olga VERGHIZOVA, Valeriu CATANĂ, Oleg VLASOV, Petru NICORA, Ghenadie BUHALOV.

BIOGRAFIA COLABORATORILOR DEPARTAMENTULUI (CORPUL DIDACTIC ȘI AUXILIAR)

Anatolie POPUŞOI, născut la 05.03.1957, s. Nezavertailovca, r. Slobozia, şef catedră educaţie fizică, absolvent al Institutului Pedagogic „Ion Creangă”, doctorand al Institutului Naţional Educaţie Fizică şi Sport, Antrenor Emerit al RM, doctor în ştiinţe pedagogice, conferenţiar universitar, membru al Senatului UTM, al Consiliului FEIE, vicepreşedinte Federaţia Sportului Universitar, Director Academia Olimpică a Republicii Moldova, peste 20 de publicaţii cu caracter ştiinţific, metodic şi practic, printre care monografia „Analiza pregătirii sportivilor de performanţă şi date despre elita mondială la proba 400m garduri” (monografia a fost menţionată de Federaţia Europeană de Atletism în urma expunerii la concurs), participant la seminare, conferinţe, congrese organizate de Departamentul de Dezvoltare a Sportului din cadrul Consiliului Europei, Federaţiile Sportive Internaţionale, Europene şi Regionale, Academia Olimpică Internaţională.

Tatiana COVALIOVA, născută la 31.07.1962, or. Chişinău, absolventă a Institutului Pedagogic de Stat „I. Creangă”, absolventă (masterat) a Institutului Naţional de Educaţie Fizică şi Sport, lector superior, responsabilă lucrul didactic, antrenor al selecţionatei de volei (femei, colaboratori) a UTM, arbitru de categorie naţională, Candidat în Maeștri ai Sportului (volei); cursuri internaţionale pentru antrenori, a. 2000; forul internaţional pentru învăţătorii de educaţie fizică.

Faina OCUNSCHI, născută la 30.03.1952, reg. Kirov, Rusia, absolventă a Institutului Pedagocic de Stat „I. Creangă”, lector superior, responsabilă de activitatea didactică, stagii la Institutul Educaţie Fizică, or. Kiev (a. 1988).

Boris REUTOV, născut la 29.01.1939, or. Moscova, Rusia, absolvent al Universității de Stat din Moldova, lector superior, antrenor al selecţionatei de triatlon forţă a UTM, Maestru al Sportului (gimnastică la aparate sportive).

Elena IACHINA, născută la 17.01.1966, or. Chişinău, absolventă a Institutului Pedagogic de Stat „I. Creangă”, lector superior, responsabilă de educaţia fizică la FCGC, antrenor PFG şi curator atletism (femei), seminarul de instruire „Programează-ţi succesul”, a. 2014.

Olga VERGHIZOVA, născută la 07.12.1967, or. Chişinău, absolventă a Institutului Pedagogic de Stat „Ion Creangă”, lector superior, responsabilă de educaţia fizică la FCIM, antrenor selecţionata de baschet (femei), curator baschet (profesori) a UTM, Candidat în Maeștri ai Sportului (baschet), seminare anuale privind organizare arbitraj, seminar naţional „Sportul şi Mediul”, a. 2012.

Veaceslav PROZOROV, născut la 30.04.1970, or. Chişinău, absolvent al Institutului Naţional de Educaţie Fizică şi Sport, absolvent (masterat) al USEFS, lector superior, responsabil de educaţia fizică la FEIE, antrenor selecţionata de volei (bărbaţi) a UTM, seminare privind organizare arbitraj, arbitru categorie internaţională, preşedinte al Colegiului de arbitri al FVRM, magistru, a arbitrat Campionate Mondiale, Europene, Cupe Europene, Liga Europeană.

Valentina CARASTOIANOVA, născută la 08.03.1961, or. Chişinău, absolventă a Institutului Pedagogic de Stat „I. Creangă”, lector superior, responsabilă de educaţia fizică la FUA, antrenor al selecţionatei de şah a UTM, Candidat în Maeștri ai Sportului (atletism).

Artur CĂRĂUŞ, născut la 25.03.1976, s. Mândreşti, r. Teleneşti, absolvent al Institutului Naţional de Educaţie Fizică şi Sport (licență, masterat), lector superior, responsabil pentru educaţia fizică la FIMIT, director al Centrului Agrement şi Sport, curs de Administrare Sportivă „Rolul Catedrei educaţie fizică în promovarea valorilor Olimpice” – a. 2011, îndrumar metodic: „Managementul organizaţiilor şi gestionarea manifestaţiilor cultural-sportive” – a. 2007, „Aspecte din managementul aducaţional şi învăţământul deschis la distanţă” – a. 2008, curs universitar „Evoluţia managementului general şi sportiv” – a. 2010.

Olga MACOVCHINA, născută la 09.07.1964, or. Chişinău, absolventă Institutul Educaţie Fizică, or. Kiev, Ucraina, lector superior, antrenor selecţionata de baschet (bărbaţi) a UTM, preşedinte comisia metodică jocuri sportive, Maestru al Sportului (baschet).

Serghei NICORA, născut la 17.10.1971, s. Moscovei, r. Cahul, absolvent al Universității Tehnice a Moldovei, lector superior, responsabil fotbal (studenţi), antrenor selecţionata UTM.

Valentin GANGAN, născut la 15.03.1949, s. Arţâz, reg. Odesa, absolvent al Institutului Pedagogic de Stat „I. Creangă”, lector superior, antrenor, responsabil lupte (libere, greco romane, trânta) a UTM, preşedinte comisia metodică de lupte, vicepreşedinte Clubul Sportiv, membrul al Consiliului FEIE, Candidat în Maeștri ai Sportului (lupte greco-romane).

Larisa CEAICOVSCAIA, născută la 27.06.1963, or. Odessa, absolventă a Institutului Pedagogic de Stat „I. Creangă” (licență), a Institutului Naţional de Educaţie Fizică şi Sport (masterat), lector superior, responsabilă de educaţia fizică FIMET, antrenor şi responsabil selecţionata joc de dame, Maestru al Sportului (gimnastica ritmică), arbitru categoria I – volei, magistru.

Valerii CATANĂ, născut la 18.03.1962, absolvent al Institutului Pedagogic de Stat „I. Creangă”, antrenor fotbal.

Alexandra SAVIŢCHI, născută la 07.05.1950, s. Alexeevca, r. Ungheni, absolventă a şcolii medii din s. Alexeevca, laborant superior, membră a comitetului sindical, DEFS.

Colaboratorii Departamentului Educaţie Fizică și Sport

Prenume, nume Funcţia,  titlul ştiinţifico-didactic E-mail Număr de contact
Anatolie Popuşoi şef departament, conf. univ., dr. anatolie.popusoi@ef.utm.md +37368600044
Tatiana Covaliova  lector universitar tatiana.covaliova@ef.utm.md +37369221026
Larisa Ceaicovscaia  lector universitar larisa.ceaicovscaia@ef.utm.md +37368058745
Olga Macovchina  lector universitar olga.macovchina@ef.utm.md +37379589845
Veaceslav Prozorov  lector universitar veaceslav.prozorov@ef.utm.md +37368231731
Olga Verghizova  lector universitar olga.verghizova@ef.utm.md +37379627369
Elena Iachina asistent universitar elena.iachina@ef.utm.md +37379137604
Valeriu Catană asistent universitar valeriu.catana@ef.utm.md  +37379572371
Valentina Carastoianova asistent universitar valentina.carastoianova@ef.utm.md +37369094328
Serghei Nicora asistent universitar serghei.nicora@ef.utm.md +37369959295
Artur Cărăruş asistent universitar artur.caraus@ef.utm.md +37369693250
Valentin Gangan asistent universitar valentin.gangan@ef.utm.md +37379801397
Faina Ocunscaia asistent universitar faina.ocunscaia@ef.utm.md +37369542564
Dumitru Todorov director clubului sportiv, titular,

lector universitar, cumul

dumitru.todorov@ef.utm.md +37369173964

Grație profesionalismului profesorilor-antrenori şi studenţilor, an de an echipele sportive ale UTM evoluează cu succes în Campionatele naţionale şi competiţiile internaţionale de fotbal, baschet, rugby, handbal, volei, badminton, atletism, tenis de masă, judo, sambo, lupte libere şi greco romane, powerlifting, arte marţiale, orientare sportivă etc.

(Visited 904 times, 1 visits today)